12/01 Nemocnice Na Homolce – Orlando AFSymposium 2018

 

Zajistili jsme opět přímé přenosy z nemocnice Na Homolce na orlandské AFSymposium. Prof. Petr Neužil a jeho mnohočlenný mezinárodní tým řešil pomocí zcela nových zobrazovacích technologií náročný výkon u pacienta s poruchou srdečního svalu. Přímý přenos z Homolky se prolínal s několika dalšími live přenosy z katetrizačních pracovišt’ po celém světě.

http://www.afsymposium.com