LIVE

Přímé přenosy

Pravidelně realizujeme přímé přenosy v rámci kongresů, sympózií nebo workshopů především v oblasti zdravotnictví např. přímé přenosy z operačních sálů.

Pracujeme v celém obrazovém řetězci výhradně s HD technologiemi /kamery, režie/ až po projekci v místě kongresu. Rozlišení jednotlivých technologií a signálů z přístrojů používaných při operačních výkonech upravujeme převodníky a kombinujeme s dalšími obrazy v režijním pultu.