Komerční výroba

Kromě přímých přenosů z operačních sálů zajišt’ujeme výrobu pořadů pro farmaceutické firmy, dokumenty, prezentační filmy pro nemocnice.